divendres, 2 de desembre del 2016

Casal de Nadal

CASAL DE NADAL 2016


 Benvolgudes famílies,

L'escola organitza un casal d'hivern per alumnes de P3 a 4t els següents dies: 23, 27, 28, 29 i 30  de desembre

L’ horari serà de 9:00h a  13:00h. La monitora serà la NURIA CASTAÑO Es realitzaran activitats d'esplai, plàstica, jocs, etc.

El preu serà de 9 €/dia  o 45€ els cinc dies. Cal fer l'ingrés al nº de compte: ES64 0182 1965 1902 0161 0865

         Us hi esperem!! …............................................................................................................................................................ INSCRIPCIÓ

Nom de l'alumne/a: ________________________________________________________

Curs:______________ Telèfon de contacte:_____________________________________

Marcar amb una creu els dies que vindrà: 23 des. 27 des. 28 des. 29 des. 30 des.    

En/na ____________________________________________ amb DNI_______________ i com a (1) ____________ l’autoritza a participar a les activitats que organitza el casal de l'Escola Sant Martí els dies 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre . Així mateix autoritzo a l’equip responsable a prendre qualsevol tipus de decisió mèdica en cas que les circumstàncies ho requereixin, amb l’assessorament adient. ( 1 ) pare, mare, tutor/a                                                          _______________________, a _____ de __________________ de 2016 signatura del pare, mare o tutor/a legal i DNI


CAL QUE RETORNEU LA BUTLLETA D'INSCRPCIÓ  I EL COMPROBANT DE PAGAMENT ABANS DEL DIA 19 DE DESEMBRE PER TAL DE FER EL RECOMPTE DE NENS I NENES. (Si no hi ha un mínim d'alumnes no es realitzarà el casal).