ENGLISH

L'Escola Sant Martí fomenta l'aprenentatge de l'anglès des de ben petits, des de P1 fins a 6è.

Començarem l'aprenentatge de la llengua anglesa a partir de P1 amb un mètode innovador a l'Educació Infantil: “Clip Clap English for Kids” (clica AQUÍ per més informació)amb classes totalment en anglès, dinàmiques actives, participatives... a través dels jocs, cançons, ritmes i històries quotidianes adequades a cada edat.

A partir de primària s'hi afegiran conceptes gramaticals, expressió escrita i comprensió lectora.

  •    O'Clil: Racons i psicomotricitat a l'educació infantil. Lògica matemàtica, jocs didàctics i racons a l'educació primària. Vigilància d'esbarjos.

  •     Speaking: reproducció de situacions reals i jocs de conversa oral.A part de l'anglès curricular, els nens i nenes tenen diferents activitats complementàries on l'anglès és la llengua única i vehicular: en psicomotricitat, matemàtiques i lògica, temps d'esbarjo o jocs, racons, música i a més a més, classes específiques de conversa i lectura de bibliografia anglesa. D'aquesta manera, al destinar setmanalment moltes més hores a l'anglès, s'assegura que hi hagi una bona immersió lingüística i així els nens i nenes interioritzen aquesta llengua fent-se-la cada cop més seva.

En els diferent blocs, es van penjant les activitats d'anglès de cada cicle.