FAMÍLIES

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Mantenim una relació directa i continuada amb les famílies:
  • Tracte proper
  • Entrevistes amb les famílies
  • Informes diaris i a final de curs (al primer cicle d’Educació Infantil)
  • Informes trimestrals (a la resta)
  • Reunions informatives a l’inici de cada curs
  • Reunions pedagògiques
  • Conferències i xerrades pedagògiques


CONSELL ESCOLAR

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, pares i mares, personal d'administració i serveis, etc.


Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

AMPA

L’AMPA està integrada per tots els pares i mares que tenen fills matriculats a l’escola.

La Junta de l’AMPA és l’òrgan d’organització, gestió i funcionament de l’associació per delegació expressa de l’Assemblea i està composta per la presidència, la vice-presidència, la secretaria, la tresoreria i també un pare o mare representant de cada nivell educatiu, al qual poden adreçar-se tots els pares per tal d’intercanviar informació amb la finalitat d’aconseguir la millor formació possible per als seus fills.

Qualsevol pare o mare pot formar part de la junta si ho desitja presentant la seva candidatura en el moment que es convoquen eleccions.

La Junta de l'AMPA es reuneix mensualment i, una vegada a l'any, en el primer trimestre del curs escolar, se celebra l'Assemblea general ordinària de l'Associació.  

AMICS DE L’ESCOLA SANT MARTÍ

QUÈ ÉS AMICS DE L'ESCOLA SANT MARTÍ?

Amics de l'Escola Sant Martí és un projecte ambiciós de voluntariat que pretén acostar les necessitats de l’Escola i els seus membres amb les inquietuds de voluntariat dels membres de la comunitat educativa.

Busquem persones de la comunitat educativa que vulguin col·laborar en les activitats organitzades per l'AMPA de l'escola de manera puntual.


QUI POT FORMAR PART D'AMICS DE L'ESCOLA SANT MARTÍ?

Qualsevol persona de la comunitat educativa en pot formar part. Mares, pares, avis, àvies, germans grans, mestres, ex-mestres, alumnes, presonal d’administració i serveis… tots podem aportar alguna part de nosaltres per fer una Escola millor per als nostres nens i nenes.


QUÈ S'HA DE FER PER FORMAR PART D'AMICS DE L'ESCOLA SANT MARTÍ?

Tant sols cal que notifiqueu a l'AMPA les vostres ganes de formar part d'aquest projecte a través de l'e-mail de la mateixa (ampa.st.marti@gmail.com), indicant les vostres dades de contacte (nom, cognoms, e-mail i telèfon de contacte).

L'AMPA, sempre que necessiti la col·laboració d'Amics de l'Escola Sant Martí ho notificarà als voluntaris per mitjà d'un correu electrònic i d'una notícia en aquest blog.