dijous, 10 de març de 2016

Trobada d'escoles Verdes

El passat dimecres, dos alumnes de 6è i una mestra de l'escola van participar en la Jornada d' Intercanvi d'experiències d' Escoles Verdes que es va celebrar a Manresa.


dilluns, 7 de març de 2016

Jubilació MªAngels

Aquesta setmana se'ns ha jubilat la MªAngels! Moltes gràcies per la teva dedicació tots aquests anys.


dijous, 3 de març de 2016

CASAL DE PASQUA

Imagen

Dirigit a : alumnes de P3 a 4t
Dies: 21,22 i 23 de març de 2016.
Monitora: NÚRIA CASTAÑO
Preus: Matí (de 9 a 1): 9 €/dia
Tarda (de 3 a 5): 4’5 € /dia
Dinar( d’1 a 3): : 6’75 €/dia
Els tres dies amb dinar inclòs : 55 €
Cal fer d’ingrés al nº de compte: ES37 2013 6020 72 0200024498 i portar el resguard de pagament


INSCRIPCIÓ

Nom de l'alumne/a:  ____________________________________________________Curs:_______
Telèfon de contacte:________________________________________________________________


Marcar amb una creu els dies que vindrà:
21 de març 22 de març 23 de març
Matí
Dinar
Tarda


En/na ___________________________________________________ amb DNI________________i com a (1) _______________ del nen/a _________________________________________________, l’autoritzo a participar a les activitats que organitza el casal de l'Escola Sant Martí els dies 21, 22 i 23 de març. Així mateix autoritzo a l’equip responsable a prendre qualsevol tipus de decisió mèdica en cas que les circumstàncies ho requereixin, amb l’assessorament adient.
( 1 ) pare, mare, tutor/a

_______________________, a _____ de __________________ de 2016

Signatura del pare, mare o tutor/a legal i DNI

CAL QUE RETORNEU LA BUTLLETA D'INSCRPCIÓ ABANS DEL DIA 17 DE MARÇ PER TAL DE FER EL RECOMPTE DE NENS I NENES.
(Si no hi ha un mínim d'alumnes no es realitzarà el casal i si no hi ha un mínim de 6 nens al menjador no es podrà oferir el servei) Us hi esperem!