OFERTA EDUCATIVA


ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Les activitats complementàries escolars que ofereix el Centre i que es realitzaran dins l’horari escolar són:
 • INFORMÀTICA
 • PROGRAMA SI!
 • JUGUEM CALCULANT
 • ESTUDI DIRIGIT
 • JOCS DIDÀCTICS
 • AMBIENTACIÓ DE L´ESCOLA
 • XANQUES
 • ANGLÈS ORAL
 • ORDINOGRAFIA
 • BONA ORTOGRAFIA SENSE ESFORÇ


PROGRAMA DE SALUT

Els alumnes de l'escola s'acolliran al Programa de Salut Escolar i calendari de vacunacions que determini el Departament de Sanitat.

Tallers
Es realitzen tallers relacionats amb la salut: d'alimentació saludable, higiene postural, cura de les dents...

Dia de la Fruita
Davant la importància d’una dieta equilibrada i de la necessitat del consum de fruites, es fa “el dia de la fruita” que consisteix en que un dia a la setmana els nens i les nenes per esmorzar portin fruita.
També estem en el Pla de Consum de Fruita a les Escoles.

Programa SI!
Programa de Salut Integral dirigit als alumnes d'Educació Infantil que promou l'activitat física, la bona alimentació, l'educació emocional i els hàbits saludables.


PROGRAMA D'INTERCANVI GENERACIONAL

Els alumnes de l'escola realitzen diferents activitats d'intercanvi amb les dues residències del poble. Amb la Residència St. Josep hi fem nadales, concurs de dibuix, titelles, gimcanes, jocs populars i intercanvi d'experiències. Amb la Residència Món Martí es col•labora amb una cantada de nadales i en una diada de jocs compartits.


PROGRAMA DE LECTURA

L’objectiu d’aquest programa és potenciar el gust per la lectura i així consolidar l'hàbit de lectura independent, diària i reflexiva que faci els/les nens/es capaços d'entendre qualsevol text. 
Cada trimestre s'anirà a la Biblioteca de Puig-reig amb els alumnes. Cada nen/a podrà escollir llibres que li agradin per llegir a classe, a l'hora de lectura silenciosa, potenciant així el gust per la lectura. Es continuarà amb el grup de lectura amb els alumnes de 6è.
A la llar d'infants els bibliotecaris vindran a l'escola, un cop per trimestre, a explicar contes als nens i nenes. També es prepara una maleta viatgera amb un recull de contes cedits per la Biblioteca. Cada setmana se l'emporta una família.

Padrins de lectura
Els alumnes de 6è ajudaran als alumnes de 3r i els alumnes de 4t a P5 a  consolidar la lectura mitjançant els padrins de lectura.


APRENENTATGE COOPERATIU

L’escola educa en un context de socialització privilegiat on els alumnes poden reafirmar la seva identitat al costat d’altres amb qui formar grup, plantejar-se reptes i fer aprenentatges. L’escola és el lloc on construir l’aprenentatge en diàleg amb l’altre, en els contextos de grup-classe i en totes les altres situacions de socialització.

Partim d’una visió integradora del currículum que té com objectiu fomentar un pensament complex i crític, que busca superar una visió segmentada dels continguts a treballar. Per tant, treballem perquè l’aprenentatge ajudi els alumnes a esdevenir persones competents i amb capacitat de desenvolupar criteri propi.

Potenciem que els aprenentatges tinguin vinculacions amb l’entorn físic, social i cultural pròxim de l’alumnat, i abordem els continguts del currículum entenent l’aprenentatge com un procés en construcció. Aquest es nodreix, també, a partir dels esdeveniments de la vida dels nens i nenes, nois i noies i del món on vivim.

L’objectiu de l’aprenentatge cooperatiu és el  d’aprendre individualment i contribuir a que aprengui el company.


IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN ANGLÈS

Veure la pàgina d'aquest blog ENGLISH.


ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT

A la nostra escola donem una atenció individualitzada i personalitzada a cada alumne segons les seves capacitats, aptituds i necessitats específiques. 

Partint de la individualitat de cada nen i cada nena, tenim com a objectiu la construcció de la seva identitat física, emocional, mental, espiritual i transcendent.

L’ambient en el que es desenvolupa el conjunt d’activitats de la vida educativa  és alegre, cordial i facilita unes relacions humanes confiades i amoroses.

TRANSFORMACIÓ DE LA INFORMACIÓ EN CONEIXEMENT

Treball individualitzat.
L’alumne aprèn a treballar de manera autònoma amb la supervisió de diferents mestres

Grups flexibles.
Constitució de grups més reduïts que el grup-classe per fer possible una atenció més individualitzada i propera

Sortides.
Potencien el  contacte amb la realitat global, interdisciplinar, transdisciplinar.

Experimentació
A la llar d'infants fem activitats d'experimentació per tal d'ajudar als infants a conèixer i entendre l'entorn que els envolta. Amb elles, tractem d'estimular la curiositat dels més petits mitjançant propostes noves, i amb les quals a través dels diferents sentits gaudeixin en la realització d'aquestes, i es desenvolupin.

Treball per projectes
A la nostra escola també treballem per projectes, que és una opció metodològica que permet organitzar les situacions d'ensenyament-aprenentatge des d'una perspectiva globalitzadora partint de les inquietuds i la curiositat dels infants.

Resoldre els problemes que es van generant al llarg del desplegament del projecte convida a endinsar-se en diferents continguts de les diferents àrees curriculars.

El treball per projectes propicia que les activitats d'aprenentatge es realitzin amb motivació: els continguts d'aprenentatge giren entorn a problemes o temes proposats pels nens, aspecte que afavoreix a una major implicació, motivació i responsabilització del propi aprenentatge.

L'error es tracta com a font d'aprenentatge. També es provoquen situacions que fomenten el treball cooperatiu, per tant, la llengua esdevé l'eix vertebrador de tot el procés.

A l'escola hem desenvolupat projectes de diferents temes, sempre triats segons els interessos de l'alumnat: els gossos, el lleó, la llet, animals estranys, éssers mitològics i fantàstics, els bombers.....

 • Projectes d'emprenedoria a 6è
 •  
   
Racons de joc internivells
A segon cicle d’educació infantil, cada divendres a última hora del matí, realitzem racons de joc internivells.

Els racons de joc internivells consisteixen en fer activitats lúdiques amb grups d’infants de diferents edats, és a dir, uns quants de P3, uns quants de P4 i uns quants de P5.

Aquest tipus d’activitats té molts aspectes positius, sobretot socials i emocionals. Afavoreixen la interrelació dels infants del mateix cicle, que d’una altra manera seria més difícil que es relacionessin, ja que sovint es centren només en els companys i companyes de la classe. Els infants més petits descobreixen nous espais fora de la seva aula, coneixen altres mestres, aprenen a moure’s pels diferents espais de l’escola... i, d’aquesta manera, van adquirint seguretat i autonomia personal. Els infants més grans aprenen a cooperar amb els més petits, a ajudar-los quan cal...

Els racons de joc internivells es canvien cada trimestre i els infants cada setmana en realitzen un de diferent, per tal que els puguin fer tots. A més, també aprofitem aquesta hora per treballar la llengua anglesa, ja que un d’aquests racons sempre es fa en anglès, amb la mestra especialista.


RECURSOS TECNOLÒGICS

Integració de les tecnologies de la informació i comunicació a les àrees curriculars, mitjançant:
Aules d’informàtica
Aules interactives:
 • Pissarres digitals a totes les aules d’Educació Primària
 • 2 pissarres digitals al segon cicle d’Educació Infantil

SORTIDES, EXCURSIONS I COLÒNIES

L'aprenentatge escolar depassa l'àmbit del centre educatiu. S'ofereixen múltiples possibilitats educatives:

 • Teatre
 • Museus
 • Sortides que afavoreixen el coneixement del medi social i natural
 • Colònies, on, a més del coneixement de l'entorn, s'afavoreix la relació amb tots els nens i nenes de l'escola, aprenent entre tots a conviure en situacions diferents de la classe/escola.


A la nostra escola:

PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (P1 i P2)
 • Sortides per conèixer l’entorn de l’escola.
 • Sortides per conèixer el poble (mercat, botigues...).
 • Excursió temàtica de final de curs.
 • Excursions a Cal Pons.

SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4A i P5)
 • Sortides per conèixer l’entorn de l’escola.
 • Sortides per conèixer el poble (mercat, botigues...).
 • 2 Excursions temàtiques (LAB 0-6 i Zoo de Barcelona)
 • 2 Obres de teatre ("Rocu i el mar dels invisibles" i "The Flamingos")
 • 1 Excursió a Cal Pons
 • Visites a la Biblioteca
 • Colònies de dos dies (Castell de Fluvià).

CICLE INICIAL (1er i 2on)
 • Sortides per conèixer l’entorn de l’escola.
 • Sortides per conèixer el poble (mercat, botigues...).
 • 2 Excursions temàtiques (Muntanya de Sal de Cardona i Zoo de Barcelona).
 • 3 Obres de teatre (una en anglès)
 • 1 Excursió a Cal Pons
 • Visites a la Biblioteca
 • Colònies de dos dies (Castell de Fluvià).

CICLE MITJÀ (3er i 4rt)
 • 2 Excursions temàtiques (Muntanya de Sal de Cardona i Museu d'Història de Catalunya)
 • 3 Obres de teatre (una en anglès)
 • Visites a la Biblioteca
 • Colònies de dos dies (Castell de Fluvià).

CICLE SUPERIOR (5è i 6è)
 • 2 Excursions temàtiques (Muntanya de Sal de Cardona i Museu d'Història de Catalunya).
 • 3 Obres de teatre (una en anglès)
 • Visites a la Biblioteca
 • Colònies de dos dies a 5è (Castell de Fluvià).
 • Colònies final de curs de tres dies (6è).


EDUCACIÓ AMBIENTAL

ESCOLA VERDA
Des de 2002 el nostre centre forma part de la xarxa d'Escoles Verdes de Catalunya i per a dur a terme aquest projecte, durant el curs es treballen valors de respecte del medi, d'estalvi energètic i de reciclatge.

COMITÈ AMBIENTAL DE L’ESCOLA
Es constitueix cada any i és qui aprova i fa el seguiment de les diverses actuacions.

HORT ESCOLAR
Els alumnes d’educació infantil i cicle inicial seguiran el coneixement de verdures i hortalisses i de la cura que s’ha de tenir per a que aquestes neixin, creixin i es puguin consumir, a través de l’hort natural i ecològic de l’escola.

A l'hort els alumnes també podran treballar amb el compostador i veure'n els seus resultats.

ELS RESIDUS: Reduir, reutilitzar i reciclar

Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material escolar
El nostre centre porta a terme des de fa uns anys el programa de reciclatge de llibres i material escolar. Es pretén que l’escola tingui un material comú (calculadores, diccionaris...) i que els llibres de text es puguin aprofitar en més d’un curs.

Setmana Europea de la Prevenció de Residus
Cada any a l'escola celebrem la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. L'objectiu és organitzar durant una mateixa setmana i arreu d'Europa, accions de sensibilització sobre la prevenció de residus.

Una Setmana Europea per:
 • Donar a conèixer estratègies de reducció de residus.
 • Fomentar accions sostenibles per reduir els residus arreu d'Europa.
 • Donar exemples concrets de reducció de residus.
 • Fer canviar el comportament quotidià dels europeus (consum, producció).

A nivell de l'escola hem anat realitzant les accions següents:
 • Recollida de totes les deixalles que generen els infants a l'escola. Després es van classificar i pesar tots els residus i es van posar els resultats en comú.
 • Creació de jocs amb material reciclat (tres en ratlla, bitlles, pescar peixos...)
 • Realitzar manualitats amb material reciclat (sonall, creació d'una ciutat, drac...)
Cartellera verda
És l'espai on apareixen publicades les notícies relacionades amb el medi ambient. S'actualitza per cursos cada mes. En trobem una en cada edifici.

Altres
 • Imprimir els fulls per les dues cares.
 • Potenciar l’ús del paper reciclat.
 • Enviar informacions a les famílies a través del correu electrònic.
 • Fomentar l’ús de la carmanyola per portar els esmorzars.
 • Insistir en l’ús de pitets i tovallons de roba.
 • Recollida selectiva per a fer la separació d’embolcalls de paper, plàstic/metall, matèria orgànica i resta; fer ús dels contenidors del carrer.
 • Matèria orgànica: recollir el què necessitem a l’hort per a fer compost.
 • Recollida d’oli de cuina.
 • Neteja de patis

ENERGIA
LLUMS
Recordar de tancar els llums en sortir d’una aula o espai. Tancar tots els ordinadors els divendres.
CALEFACCIÓ
“Abans d’obrir la finestra, tanquem els radiadors” A l’hivern, cada vegada que sortim a l’exterior, tancar bé la porta.

COMPARTIM EXPERIÈNCIES MEDIAMBIENTALS AMB ALTRES ESCOLES
El Comitè Ambiental explica els projectes mediambientals de la nostra escola a altres escoles de Catalunya, amb exposicions de treballs, gràfiques, feines que es fan a l’hort...

CAMINADA POPULAR. FESTA DE LA NATURA
Cada any es proposa un tema mediambiental, a partir del qual l'AMPA organitza una caminada popular pels voltants del poble, amb sortida i arribada al pati de l'escola.


FESTES I CELEBRACIONS

Estimem el nostre país, les nostres tradicions, la nostra cultura...

SANT MARTÍ
Amb aquesta festa donem a conèixer el Patró de Puig-reig i de la nostra escola, i el fenomen històric i llegendari que originà aquesta celebració, i participem de la celebració de la festa del poble, amb els xanquers i la cuca.

CASTANYADA I TOTS SANTS
Vivim aquesta festa de tardor i treballem els elements tradicionals que l'acompanyen.

NADAL
La celebració del Nadal ens porta a prendre contacte amb la manera tradicional de celebrar aquestes festes a Catalunya. Les celebracions giren a l’entorn de el Tió, el pessebre, les nadales i representacions i celebracions.

SANT ANTONI. LA CORRIDA
La festa de La Corrida és una de les festes més emblemàtiques del poble. Es celebra per Sant Antoni Abad i durant tota la setmana l'escola fa activitats relacionades amb la festa (manualitats , titelles, dibuixos de cavalls, caps de ruc ...)
El divendres es celebra la Corrida infantil.
Al matí els nens i nenes d'Educació Infantil van a la plaça, pugen amb carro i fan un bon esmorzar. A a la tarda fan el tradicional joc de les cintes al pati de l'escola.
Els alumnes d'Educació Primària, a la tarda, van al passeig de la Riera per  pujar amb ruc i provar la seva habilitat amb el joc de les cintes

CARNESTOLTES
És una festa per conèixer i celebrar la festa tradicional del Carnestoltes. Les activitats més destacades són:
 • La realització de les disfresses
 • Les danses
 • El pregó
 • El passacarrers

VELLA QUARESMA
Aquesta festa ens acosta a la tradició del calendari de la Quaresma fins a la Pasqua. Cada setmana traiem una pota a la figura de la Vella Quaresma, on ens deixa un missatge cada setmana.

SANT JORDI. JORNADES CULTURALS
La festa de Sant Jordi posa els alumnes en contacte amb la riquesa cultural i lúdica del país, per mitjà de les activitats incloses en la Setmana Cultural.
Cada any, a la setmana que coincideix St. Jordi i la mare de Déu de Montserrat, celebrem les Jornades Culturals.
En aquesta setmana es canvia el ritme escolar i es duen a terme diferents activitats. Als matins es fan xerrades sobre salut, medi ambient, animals, respecte a l’entorn i sortides a l’entorn més proper.
A la tarda es duen a terme diferents tallers: pintura, perruqueria, esports, contes, jocs de taula, cuina i xanques. L’últim dia fem jocs intercicles i cooperatius.
I també, com no podia faltar, els nens i nenes de 6è, el dia de Sant Jordi, representen la llegenda i després tota l’escola anem a passejar per les parades de llibres i roses del poble.

DIA DE LA PAU
El 30 de gener també es fan activitats relacionades amb el dia de la pau, diferents cada curs escolar.


PLA CATALÀ DE L'ESPORT


La nostra Escola participa des de fa 5 cursos en el Pla Català de l’Esport amb l’objectiu de potenciar uns hàbits esportius de col·laboració.
Els objectius que ens plantegem són:
 • Garantir el lligam entre el projecte educatiu del centre i el projecte esportiu de l'escola. 
 • Promoure hàbits de salut. 
 • Difondre la informació sobre les campanyes que arriben al Centre. 
 • Col·laborar amb el Consell Esportiu del Berguedà. 
 • Ofertar activitats esportives extraescolars que responguin als interessos de l'alumnat.
 • Organitzar trobades esportives per cada curs de primària amb tots els centres de la comarca per tal de promocionar l'esport i els lligams entre els alumnes. 
 • Realitzar activitats esportives en caps de setmana (crosos, curses
 • d’orientació, trobades d'escacs, trobades de tennis-taula...). 
 • Participar la coordinadora del PCEE en les reunions, trobades i formació ofertades des del Consell Esportiu del Berguedà. 

Les actuacions dins del Pla Català de l'Esport que es realitzen des de l'escola són:
 • Extraescolars esportives: tennis taula en anglès, ball esportiu, roda d'esports i esports alternatius.
 • Participació als crossos i pedalades organitzades pel Consell Esportiu del Berguedà juntament amb els ajuntaments de les poblacions on es realitzen.
 • Sortides amb els xanquers de l'escola.
 • Trobades esportives intercentres: hi participen més de 300 alumnes de la comarca.
 • Cada 4 anys, organització de les olimpíades de l'escola.