dilluns, 22 de setembre del 2014

Extraescolars 2014-15


Benvolgudes famílies,
Durant aquest curs 2014-15 s'oferiran les següents activitats extraescolars:

DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
ANGLÈS
Nivell 2 (1r-3r)
 (14-15h)


Nivell 1 (P3-P5)
(14-15h)

RODA D'ESPORTS


P3-2n (17-18h)


ESPORTS ALTERNATIUS3r a 6è (17-18h)

BALL ESPORTIU

3r a 6è
(17-18h)

P4 a 2n
(17-18h)

TENNIS TAULA EN ANGLÈS

2n a 6è
(14-15h)MANUALITATS**
P3 a P5
(14-15h)
MÚSICA I MOVIMENT


P3 a P5
(14-15h)


FIL I AGULLA**1r a 6è (14-15h)

** El material que es necessita es cobrarà a part.

La quota mensual pels socis de l' AMPA és de 10 euros per cada activitat.

-        No es realitzaran les activitats que tinguin menys de 5 alumnes.
-        Es tindrà en compte qualsevol nova proposta d'activitat, canvi de curs o horari a l'apartat d'observacions.
Cal retornar a l'escola abans del 29 de setembre:

En/Na (pare/mare/tutor/).............................................................................................de
l'alumne /a ................................................................................... AUTORITZO el/la meu/va fill/a a participar a les següents activitats extraescolars durant el curs 2014-15:

ACTIVITAT 1:
ACTIVITAT 2:
ACTIVITAT 3:

OBSERVACIONS (canvi de dia, horari diferent, altres activitats...):                                                                                                                             ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Signatura,