dilluns, 25 de febrer de 2013

PREINSCRIPCIÓ 2013-2014Del 11 al 22 de març

2n cicle d’Ed. Infantil i Ed. Primària

Horari : de 9 del matí a 5 de la tarda
(Si es vol es pot concertar la visita trucant al 938380141 - 938380140)

Documents que cal portar:

* Fotocòpia del llibre de família (pàgina on hi ha inscrit l´alumne)
* Fotocòpia del carnet de vacunes
* Fotocòpia de la targeta sanitària
* Dues fotografies de carnet
* Fotocòpia del DNI del pare i de la mare (o tutors)